Περιοδική Έκθεση: ΧΩΡΟ-ΓΡΑΦΙΕΣ, Αρχοντικό Φαβρ, Μεταξοχώρι Αγιάς
Έκθεση κεραμικής: Η Λάρισα στους αιώνες
Πρώτο βραβείο για το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας στον διαγωνισμό Museums in Short!
Follow the Museum